W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
DNiR Dom Nauki i Rehabilitacji
Dz. U.
Dziennik Ustaw
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FJIP Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości
FPK Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
GARR Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
GUS Główny Urząd Statystyczny
JSAG Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
JSW Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
JZK Jastrzębski Zakład Komunalny
JZWiK Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego
KMP Komenda Miejska Policji
KMPSP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MBP Miejska Biblioteka Publiczna
MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej
MKW Miejska Komisja Wyborcza
MOK Miejski Ośrodek Kultury
MOS Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MPZP Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
MTKKF Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
MZN Miejski Zarząd Nieruchomości
MZOSiP Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NGO skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK Najwyższa Izba Kontroli
NKJO Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
NZOZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OWN Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego
OPS Ośrodek Pomocy Społecznej
OSP Ochotnicza Straż Pożarna
PCK Polski Czerwony Krzyż
PE Parlament Europejski
PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
PP Przedszkole Publiczne
PUP Powiatowy Urząd Pracy
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RPO Regionalny Program Operacyjny
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SP Szkoła Podstawowa
TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
UE Unia Europejska
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ZS Zespół Szkół
ZSMS Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Wydziały Urzędu Miasta:

Ar Wydział Architektury
B Wydział Budżetu
Ed
Wydział Edukacji
G Wydział Geodezji i Kartografii
GK Wydział Gospodarki Komunalnej
PSM
Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej
IP
Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju
KST
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
It Wydział Informatyki
IKI Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
KAW Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
KB Wydział Księgowości Budżetowej
M Wydział Mienia
Ob Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Or Wydział Organizacyjny
PO Wydział Podatków i Opłat
FPN Wydział Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego
Sr Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ZK Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony
SM Wydział - Straż Miejska
USC Wydział - Urząd Stanu Cywilnego
BRM Biuro Rady Miasta
BRK Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
BZP Biuro ds. Zamówień Publicznych
BZJ Biuro ds. Zarządzania Jakością
A Asystent Prezydenta Miasta
PN Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
D Doradca Prezydenta Miasta ds. Komunikacji, Promocji i Wizerunku - Pełnomocnik ds. Młodych

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego