W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwały

RSS
uchwała nr: XVI.220.2022
uchwała nr XVI.220.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.219.2022
uchwała nr XVI.219.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.218.2022
uchwała nr XVI.218.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie „Raportu monitoringowego i końcowego z realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji do 31 grudnia 2023 roku”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.217.2022
uchwała nr XVI.217.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.216.2022
uchwała nr XVI.216.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.215.2022
uchwała nr XVI.215.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.214.2022
uchwała nr XVI.214.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.213.2022
uchwała nr XVI.213.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.212.2022
uchwała nr XVI.212.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2023r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVI.211.2022
uchwała nr XVI.211.2022
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2023 r.
status uchwały obowiązująca