W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: Or-IV.0050.38.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.38.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tego Przedszkola podczas jego usprawiedliwionej nieobecności
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.37.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.36.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.36.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.35.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.35.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przekazania nowych rzeczowych aktywów trwałych Zespołowi Szkół Nr 9 Specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju dla pracowni dla zawodu Pracownik Pomocniczy Mechanika w Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju powstałych w ramach projektu pn. „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.34.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.33.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie konsultacji projektu uchwały, dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.32.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.32.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.31.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały nr IV.32.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.30.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.30.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Or-IV.0050.29.2023
zarządzenie nr Or-IV.0050.29.2023
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Szkolnej 1, na rok 2023
Status obowiązujące